Organizačná štruktúra

HUCULSKÁ MAGISTRÁLA


Mgr. Tatiana Kradláková

Predseda

Ing. František Budovec

Podpredseda

Ing. Katarína Mešková

Dozorná rada

Mgr. Tatiana Kradláková

zástupca OZ Pod Okrúhlou skalou

Správna rada

Janka Rončáková

fyzická osoba

Správna rada

Ing. František Budovec

zástupca obce Čierny Balog

Správna rada