Naše poslanie


Rozširovanie chovu huculských koní v strednej Európe, predovšetkým v oblasti Karpát a rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom budovania medzinárodnej konskej trasy - huculskej magistrály, za účelom návratu huculského koňa do ekosystému, zlepšovania kvality života chovateľov koní, podpora obyvateľov, obcí, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôsobiacich v oblasti záchrany huculských koní, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov.


Huculská magistrála ako jedinečný produkt cestovného ruchu ponúka návštevníkom putovanie po území Muránska planina - Čierny Hron v sedle koňa. Pôvodná myšlienka záchrany chovu huculov v NP Muránska planina a zachovávania biodiverzity územia prerástla do širšieho komplexu služieb zameraných na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím bohatého potenciálu krajiny. Cieľom občianskeho združenia je taktiež pomoc pri budovaní a prevádzkovaní prestupných staníc, chodníkov vhodných pre konskú turistiku, zabezpečovanie manažmentu, reklamy a marketingu produktu Huculská magistrála a cezhraničná spolupráca.